From the Blog

Vem är kallad?

I mitt flöde på sociala medier har jag en hel del vänner som gärna diskuterar och debatterar i olika frågor. Personligen försöker jag undvika att ge mig in i debatterna eftersom de sällan leder till något annat än brist på respekt för olika åsikter.

Den senaste tiden har det diskuterats för och emot vaccin mot covid. En saklig diskussion är säkert på sin plats, men det har på något sätt utkristalliserats grupper som anser sig ha fått i uppgift av Gud själv att propagera emot vaccin. Dessa frispråkiga vänner skyr inga medel för att försöka få sin åsikt legitim. De påstår att de är kallade av Gud till denna uppgift.

Att vara kallad av Gud är inget nytt påfund. Under min uppväxt i frikyrkan (pingstkyrkan) fanns det många som upplevde sig kallade till olika uppgifter och på det sättet fungerade församlingen praktiskt. De flesta hade en normal lämpa för sitt kall. De händiga upplevde sig kallade att reparera och bygga, de ekonomiskt sinnade upplevde sig kallade till att sköta ekonomi, de husligt lagda att tjäna i köket och de musikaliska att hjälpa till med musiken. Ingen ifrågasatte detta. Man räknade att Gud visste vad han gjorde och vem han kallade.

Inom vården upplevde ofta sjukskötare eller läkare ett kall att ta hand om sjuka människor. Man behövde inte vara extremt troende ens till att förstå och acceptera detta. Jag känner fortfarande många inom vården som utför sitt kall och hjälper oss alla till ett friskare liv.

Jag kom av en händelse att följa en diskussionstråd i en some debatt där en läkare berättade att hon upplever sitt jobb som ett kall. Genast dök det upp i tråden folk som ansåg att så inte var fallet eftersom man lyder under medicinsk vetenskap.

Däremot verkar man acceptera att personer med fullständig frånvaro av medicinsk och teologisk kunskap är Guds sändebud i just vaccinationsfrågor?

Något har gått snett! Om Gud vill ha sändebud här på jorden så kallar han nog personer med förutsättning till att förstå helheten.

För en vecka sedan dog en släkting till mig i en ålder av 53 år. Han hade drabbats av en svår och långvarig förkylning som övergick i lunginflammation med lungkollaps och död som följd. Han levde sitt liv i USA och hörde till Trumps anhängare och motsatte sig vaccin mot Covid. Precis som så många andra var han varmt troende och var helt övertygad om att ett vaccin skulle döda och förstöra hans liv. Hans val att inte vaccinera sig fick ett mycket sorgligt slut. Ingen i familjen pratar om Covid eftersom det inte existerar för dem.

Sociala medier skulle må bra av att så många sunt troende människor  som möjligt skulle uttala sig. Som det nu är får man lätt bilden av att troende människor är mer eller mindre vansinniga allihopa. Något som absolut inte stämmer! Välutbildade sunda människor finns överallt i samhället. Många är troende, andra mindre troende, vissa tvivlar men bidrar till att göra våra liv friskare. Kanske några rent ut sagt är kallade, men förstår att inte göra så stort väsen av sitt kall – för det upplever man i kontakten med dem.

 

 

© David Strömbäck 2014