November2016

  • Gymnasie gigs

    Musik kan överraskande nog leda en in på märkliga vägar. Den här hösten har jag och hela mitt band fått turnera i Österbottniska gymnasier och dela min lifestyle musik med en ny generation. Vi har blivit mycket väl emottagna och personligen upplever jag satsningen som mycket betydelsefull. Det har känts[…]

    Läs mer »
© David Strömbäck 2014
  • Finska
  • Svenska
  • Engelska