November2018

  • Finns det rum för vanliga syndare i Närpes församling?

    Finns det rum för vanliga syndare i Närpes församling? Vi står än en gång inför möjligheten att påverka och förändra hur Närpesbor förhåller sig till kyrkan. Det är församlingsval! Tystnad råder – inga valsedlar! Inga annonser! Skulle det inte vara för U-M Wideroos engagemang för kvinnliga präster och medias intresse[…]

    Läs mer »
© David Strömbäck 2014
  • Finska
  • Svenska
  • Engelska