From the Blog

Töntens Love song

Har du någongång reflekterat över varför många vackra kvinnor gör sällskap med män som verkar vara mer eller mindre töntar? Tycker de synd om oss eller ser de något som andra inte upptäckt?
Med den här nya låten vill jag visa respekt till alla kvinnor som förbarmat sig över oss töntar och gett oss ett liv värt att leva. Utan er skulle livet vara så mycket sämre!

Denna självironiska kärlekssång hoppas jag kan ge oss töntar framtidstro och öppna ögonen på alla som inte förstår att de är töntar.

Töntens Love song är den andra låten av fyra som ingår i mitt projekt respekt 2022.

© David Strömbäck 2014