From the Blog

(O)Förmåga att kunna visa tacksamhet

Det slog mig där jag satt i publiken och iakttog hur folket fullkomligt överöste den avgående dirigenten för Närpes skolmusikkår, Anders Teir med värme och kärlek – visst kan vi visa uppskattning! Att lotsa skolmusikkåren under 39 år och fostra nya musikanter och medborgare är en livsuppgift få förunnat, och det har Anders gjort med bravur! Vi var många som ville tacka!

När en hel folksamling riktar sin tacksamhet och vördnad till en person, skapas det en kollektivt gemenskap som enar och bygger upp. Man kan inte undgå att dras med och påverkas. Jag har förstås mina egna personliga skäl att vara tacksam till Teir för att han även engagerat mig i sina showsatsningar, men gruppfenomenet står utanför detta.

Vilken otrolig kraft vi gemensamt kan uppbringa genom att låta våra positiva varma känslor kanaliseras till en person eller sammanhang. Jag är säker på att Anders kände atmosfären, men den påverkade även mig och säkert de allra flesta som var närvarande. Det blev en fin manifestation av tacksamhet och även en påminnelse hur viktigt det är att visa varandra omtanke.

Lika glad som jag var igår, blev jag ledsen när en vän berättade en annan historia. Hen hade efter att ha varit passionerat engagerad i en förening under många år beslutat ge över till nya krafter. Ingen framförde ett enda litet tack! Tänk att ha umgåtts med samma människor under många år och inte ens få ett tack för sin insats – man kan inte annat än skämmas med tanke på de inblandade! Ett litet tack personligt eller kanske kollektivt skulle ha skapat en bra känsla, nu kvarstår i stället en viss bitterhet.

Ett tack är aldrig bort från en själv. Det skapar bara en bättre tillvaro – för oss alla!

Tack för att du följer mig och mina funderingar.

© David Strömbäck 2014