From the Blog

Hade Jesus en fru?

I söndags när jag gjorde min fru sällskap till Trefaldighetskyrkan i Vasa, fanns det tid att ströva omkring i kyrkan och se på bl.a. altarmålningarna. Framme i kyrkan finns tre målningar. Den förnämsta av dem är troligtvis ”Herdarnas tillbedjan” som självaste Albert Edelfeldt målat 1894. Till höger om den tavlan finns ”Jesu gravläggning” målad av L. Sparre 1897.  Till vänster finns altartavlan ” Den heliga nattvardens instiftande” målad av R.W. Ekman 1861. Intresseklubben kan notera att den är målad 101 år innan jag föddes!

Inget skägg!
Jag stod länge och betraktade denna målning eftersom jag blev intresserad av hur lärjungarna gestaltades av denna konstnär. Kring bordet sitter 12 lärjungar kring Jesus, som sitter i mitten. Det intressanta är att 11 av lärjungarna är “riktiga män” med helskägg. Den lärjunge som sitter på Jesu högra sida (till vänster ur betraktarens ögon) har en helt annan framtoning. Enligt mina ögon är detta en kvinna. Hon ser mild ut, hennes händer och framtoning är kvinnliga och hon har inget skägg. Hon lutar sig ömt mot sin mästare och det ser ut som hon gör sig redo att ta emot maten som Jesus bjuder.

Vem är hon? Eftersom hon sitter på Jesu högra sida utgår jag ifrån att hon är speciellt viktig för Jesus, den viktigaste i sammanhanget. Är det hans käresta? Varför har konstnären valt att gestalta den sista måltiden på detta sätt?

 

Sexualitet – en del av livet
Jag har alltid haft funderingar och problem att acceptera Jesus som ointresserad av människans sexualitet. Om Gud sände sin son till världen för att han skulle uppleva och förstå hur det är att vara människa och dessutom dö för att vi människor skall kunna ha evigt liv. Hur är det möjligt att han skulle ha undgått att drabbas av det som är den starkaste kraften hos  människan – Kärleken och den sexuella kärleken?

Kvinnoförtryck
Om vi funderar tillbaka och då behöver vi inte gå många veckor bakåt i tiden så har kyrkan motarbetat kvinnan. Det finns fortfarande en del envisa stackare som vägrar acceptera kvinnliga präster, ta nattvard av en kvinnlig präst osv. Varför har kyrkans män genom alla tider förtryckt kvinnan? Varför är sexualiteten så pervers inom katolska kyrkans väggar, något som tycks fortgå?

Trovärdighet
Kan det vara så att Jesus, Guds son upplevde kärleken och upphöjde kvinnan. Satt hon på hans högra sida vid den sista måltiden? Var det så att prästämbetet efter Jesu död och uppståndelse inte kunde acceptera att Guds son även var en sexuell varelse, och valde att förtrycka kvinnan för att dogmen skulle bli mer trovärdig.

För mig skulle den kristna tron bli ännu mer trovärdig om jag visste att Jesus även upplevde den sexuella kärleken, eftersom den är en gåva till oss i sin finaste form.

Det här tror jag vi borde fundera lite mer och ingående över. Nu har jag inte rotat i teologisk forskning inom ämnet, det kanske redan finns många som forskat i detta, men för mig var det en intressant reflektion.

 

© David Strömbäck 2014