From the Blog

Gymnasie gigs

Musik kan överraskande nog leda en in på märkliga vägar. Den här hösten har jag och hela mitt band fått turnera i Österbottniska gymnasier och dela min lifestyle musik med en ny generation. Vi har blivit mycket väl emottagna och personligen upplever jag satsningen som mycket betydelsefull.

Det har känts bra att få dela med sig av tankar kring livet och dess ingredienser. Den feedback vi fått har varit så pass positiv att jag gärna skulle fortsätta med projektet. Både elever och lärare har uppmuntrat oss och känslan att se tummar upp från eleverna när de går ut ur konsertsalen har varit mycket värmande och uppmuntrande för mig och mina musiker.

Vi vill rikta ett stort tack till Svenska kulturfonden för den uppbackning vi fått. Utan den hjälpen skulle det vara svårt att genomföra etta dylikt projekt. Vi hoppas på en fortsättning!

© David Strömbäck 2014