From the Blog

Dörren – en låt om vad som händer efter.

Vågar man sjunga om tankar kring döden?
Jo – jag valde att skriva en låt om detta – ” Dörren”.
Döden som tema är skrämmande och det verkar som vi människor söker en förklaring vi kan ta till oss och leva med. Att leva i ovisshet hur det går verkar vara för smärtsamt och därför söker vi en förklaring, en teori om hur det kan tänkas bli.

Jag inspirerades av en bok i ämnet där människor med olika livsåskådning ger sin syn på vad de tror händer när vi dör. Det litterära samtalet ledde till att jag skrev låten ”Dörren”.  Åsikterna i boken var olika och väckte både provokation och intresse.

Gemensamt för alla var att man har en tanke / tro för hur det kan bli. Vi verkar ha svårt att leva i ovisshet. En del väljer att tro på att allt tar slut, eller att allt handlar om cellbiologi. Någon vill tro på reinkarnation medan andra tror på ett nytt liv i harmoni och återseende.

Min låt “Dörren” lyfter fram frågor kring detta – hoppas du vågar lyssna!

Här kan du lyssna på låten

Dörrenbild1

© David Strömbäck 2014