From the Blog

Att växa upp i pingströrelsen på 70-80 talet

Intervju i Kyrkpressen
Efter att ha uttalat mig i en intervju i Kyrkpressen nr 2/2020 med anledning av min musik och uppväxt i pingströrelsen har jag mötts av väldigt många tacksamma läsare, men även av personer som känt sig stötta och kränkta.
I artikeln nämner jag några saker som jag hade svårt med och som fick mig att lämna pingströrelsen.
Att jag valde att gå vidare var ingenting som skedde över en natt, utan det var ett resultat baserat på mina funderingar.

Till alla som upplevt sig sårade ber jag om ursäkt. Min målsättning var inte att på något sätt svartmåla pingströrelsen, där jag fortfarande har bekanta och vänner. Eftersom artikeln tog upp en del saker som för mig var negativa vill jag här i min blogg även berätta om det positiva jag fått med mig från min uppväxttid.

Församlingen i Närpes
Församlingen jag tillhörde fanns i Närpes. Filadelfia som kyrkan heter var en aktiv församling med många varmt troende entreprenörer som såg till att verksamheten rullade på. Min egen morfar som i ungdomen hade problem med alkoholen blev frälst och fri från sina begär. Han var mycket tacksam för sitt nya liv som innebar en fantastisk förändring för hela familjen. Han blev sedermera en aktad företagare och han klarade sig hela livet utan att falla tillbaka i sitt alkoholbegär. Detta har påverkat hela vår familj positivt och jag tror att även hela församlingen upplevde hans förvandling som ett bevis på Guds kärlek och makt att förändra.

De personliga minnen jag har med mig är från 1970 till mitten på 1980 talet. Sedan dess har säkert mycket ändrats, men eftersom jag fått lite ”inside” information om vad som är på gång har jag även kunnat följa med trenderna trots att jag inte själv varit aktiv.

Jag var förstås väldigt ung när det begav sig och med det sagt är det alltså mina egna upplevelser jag berättar om, jag pratar inte för någon annan.

Aktiv församling
Församlingen var mycket aktiv. Det var många möten och tillställningar som möjliggjorde att vi flera gånger i veckan fick umgås med barn och ungdomar. Atmosfären var varm och inbjudande. Samlingar och gudstjänster var till sin karaktär intensiva med många sånginslag, klämmiga körsånger och talföra pastorer vilka hade kunnat breda vilken modern stå-up komiker som helst. Det var liv och action! Märkväl att detta var en tid då det inte fanns internet eller sociala medier.

Att bry sig om
De vuxna brydde sig om oss ungdomar och jag vet att alla ville vårt bästa. Vi fick sjunga, musicera och snabbt fick man förtroende att leda de yngre i församlingens barn- och ungdomsverksamhet. De vuxna gav oss förtroende under ansvar. Man var omsluten av de vuxnas förböner. Man kände sig utvald och bekräftad så länge man hölls inom kyrkans väggar.

I mitt barndomshem visades stor gästfrihet! Vi hade ofta besök av tillresande. Det var pastorer, sångare, musiker och internationella gäster vilka bodde hos oss eller annars besökte oss. Jag minns med tacksamhet många intressanta diskussioner kring vårt matbord. Detta tränade mig i social kompetens och gjorde att jag lärde mig att umgås med olika människor. Många samtal handlade om andlighet, vilket gjorde att detta begrepp blev en del av min vardag.

Talko
Församlingsmedlemmarna skydde inget gällande talkoarbete. Man byggde egen kyrka med egna pengar, finansierade egen pastor, höll igång missionsverksamhet och lokal hjälpverksamhet. Alla engagerade sig till 100 procent. Församlingen kom alltid först!

Vänskap och musik
De nära vänskapsband jag byggde under denna tid är på ett djupare plan och det kan vara svårt att förstå för en oinvigd. Vår drogfria miljö besparade oss säkert även en hel del bekymmer.
Musiken som var helt ”outstanding” inom frikyrkorna på 70 -80 talet har präglat mig och många andra. Det finns många erkänt skickliga musiker som vuxit upp och utvecklats inom frikyrkan. Vi lärde oss uppträda.

Global tillväxt
Som jag har förstått det är pingströrelsen en snabbt växande rörelse ute i världen. Den har betydelse för många människor. Det engagemang som församlingarna idag visar våra invandrare har stor social påverkan. Många människor hittar sin plats i dessa församlingars inkluderande verksamhet.

Med respekt
Med detta vill jag säga att pingströrelsen haft en stor betydelse för mig personligen. Jag har full respekt för alla som hittar sin plats och vill leva inom rörelsen, jag valde en annan väg.

 

© David Strömbäck 2014