• Date: October 04, 2016
  • Time: 12:30
  • Venue:
  • Location Närpes

Närpes Gymnasium

Värdekultur i gymnasiet. Jag och mitt band dammar av värdebegrepp som tålamod, långsamhet, tystnad osv.

© David Strömbäck 2014