• Date: October 11, 2016
  • Time: 10:55
  • Venue:
  • Location Karleby

Karleby svenska gymnasium

Värdekultur i gymnasiet. Jag och mitt band dammar av värdebegrepp som tålamod, långsamhet, tystnad osv.

© David Strömbäck 2014