• Date: February 22, 2015
  • Time: 10:00
  • Venue: Högmässa i Malax Kyrka
  • Location

Malax Kyrka

Deltar med ett par av mina sånger i högmässan i Malax Kyrka på söndag kl 10.

© David Strömbäck 2014