• Date: November 03, 2014
  • Time: 13:00
  • Venue:
  • Location Närpes, Finland

Vänstugan Svalan

Trubadur gig på uppdrag av Närpes Rotaryklubb

© David Strömbäck 2014