• Date: January 30, 2016
  • Time: 19:00
  • Venue: Frans Henrikssonsalen
  • Location Närpes

Misto Vocals konsert

Som omväxling till mitt egna soloåkande sjunger jag även med i Misto Vocals. Vi har vår första konsert 30.1

© David Strömbäck 2014