• Date: November 25, 2021
  • Time: 18:30
  • Venue: Församlingshemmet
  • Location Kristinestad

Vändpunkt Kristinestad

Diskussionskväll med Christa Mickelsson och David Strömbäck

Moderator Nicklas Storbjörk

Arrangör: Församlingsförbundet / Kyrkpressen / Fontana Media

© David Strömbäck 2014