• Date: August 20, 2016
  • Time: 19:00
  • Venue: Petalax Kyrka
  • Location Petalax

Skymningstankar

Skymningskonsert i Petalax Kyrka.

Med mig har jag hela bandet bestående av Stefan Janson, Egon Veevo, Per Göthelid och Victor Strömbäck.

Fritt inträde – kyrkan uppbär kollekt

© David Strömbäck 2014