• Date: August 26, 2014
  • Venue: Korsnäs församling
  • Location Korsnäs

Simma Motströms turné i samarbete med biskop Björn Vikström

© David Strömbäck 2014