• Date: September 04, 2014
  • Venue: Lärkulla
  • Location Karis

Simma Motströms turné i samarbete med biskop Björn Vikström

© David Strömbäck 2014
  • Finska
  • Svenska
  • Engelska