• Date: September 03, 2014
  • Venue: Matteus församling
  • Location Helsingfors

Simma Motströms turné i samarbete med biskop Björn Vikström

© David Strömbäck 2014