• Date: August 27, 2014
  • Venue: Jakobstad församling
  • Location Jakobstad

Simma Motströms turné i samarbete med biskop Björn Vikström

© David Strömbäck 2014