• Date: September 02, 2015
  • Time: 13:30
  • Venue:
  • Location Närpes, Finland

Seniorhuset / Dag för närståendevårdare

Uppmuntrande gig för närståendevårdare.

© David Strömbäck 2014