• Date: June 21, 2019
  • Time: 19:00
  • Venue: Pörkenäs lägergård
  • Location Jakobstad

Midsommar i Pörkenäs

© David Strömbäck 2014