• Date: July 20, 2022
  • Time: 18:00
  • Venue: Musik och funderingar i ett båthus
  • Location Strandhem Nämpnäs

Livets Puzzel – Tro och tvivel

Musik och prat i båthuset. Smått, mysigt och helst utan mygg 🙂

Fritt inträde!

© David Strömbäck 2014