• Date: November 11, 2016
  • Time: 10:00
  • Venue:
  • Location Korsholm

Korsholms gymnasium

Värdekultur i gymnasiet. Jag och mitt band dammar av värdebegrepp som tålamod, långsamhet, tystnad osv.

© David Strömbäck 2014