• Date: December 27, 2015
  • Time: 12:00
  • Venue: Närpes kyrka
  • Location Närpes

Internationell gudstjänst

Sjunga ett par stora sånger i den internationella gudstjänsten.
Kantor Sam Linden på piano.

© David Strömbäck 2014
  • Finska
  • Svenska
  • Engelska