• Date: April 11, 2018
  • Time: 13:00
  • Venue: Solf Församlingshem
  • Location Solf

Får man ha löständer i himlen?

Funderingar blandat med låtar.

© David Strömbäck 2014