• Date: October 07, 2018
  • Venue: Biskopsgården
  • Location Borgå

Prästvigning

© David Strömbäck 2014
  • fi
  • sv
  • en